Contacta’ns

RUTA TOURS SAFARI, S.L., NIF. B-67147694 (Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46251, Foli: 189.) Domicili Social:  c. Aragó 101, Sat, 08015-Barcelona

Tel. 656 675 271 / 625 72 47 42   Correu electrònic:  rutatoursafari@gmail.com

Forma d’atenció i contratació: telefònica i correu electrònic.  El document contractual es remet via e.mail a petició de la persona interessada, que reprodueix les condicions ja exposades en la present web informativa però amb les formalitats d’ un contracte de viatge combinat.

Si esteu interessats en rebre més informació de les nostres rutes, telefoneu-nos o contacteu-nos per whatsapp a qualsevol dels següents telèfons ( 656 675 271 / 625 72 47 42 ), escriviu-nos a rutatoursafari@gmail.com o envieu-nos la vostra sol·licitud a través del següent formulari: